Croeso i CARE

Croeso i CARE: Canolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Mhrifysgol Caerdydd wedi cael grant o £3m yn ddiweddar gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i sefydlu’r Ganolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol Oedolion (CARE). Bydd y Ganolfan yn dwyn ynghyd arbenigedd amlddisgyblaethol o bob rhan o’r Brifysgol, ac yn hybu cyfleoedd i gydweithio ag arbenigwyr mewn mannau eraill yn y DU, i ddatblygu ymchwil o’r radd flaenaf ym maes gofal cymdeithasol oedolion, wedi’i chefnogi gan gyllid ymchwil sylweddol ar lefel y DU.